Vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO

 • Vùng trồng Cát cánhDiện tích: 10ha. Sản lượng: 20 tấn/năm.
 • Vùng trồng mạch mônDiện tích 5ha. Sản lượng: 60 tấn/ năm
 • MEDfarm5_reducedDiện tích 30ha Sản lượng 250 tấn/ năm
 • MEDFarm4Diện tích 6ha Sản lượng 40 tấn/ 1 năm
 • Medfarm3_reduced
 • Medfarm_reduce2Diện tích 2ha. Sản lượng 20 tấn
 • Medfarm_reduceDiện tích 15Ha. Sản lượng 200 tấn/1 năm
 • IMG20171013095045Diện tích 3ha. Sản lượng 30 tấn/1 năm
 • IMG20171013095040
 • IMG20171013094432
 • IMG20171013094358
 • javascript image slider
 • farm2
Vùng trồng 11 Vùng trồng 12 MEDfarm5_reduced3 MEDFarm44 Medfarm3_reduced5 Medfarm_reduce26 Medfarm_reduce7 IMG201710130950458 IMG201710130950409 IMG2017101309443210 IMG2017101309435811 farm312 farm213
javascript photo gallery by WOWSlider.com v8.8

Vườn ươm trồng cây giống

 • Vùng trồng 1Diện tích: 200ha. Sản lượng: 5500 tấn/năm.
 • Vùng trồng 1Diện tích 50ha. Sản lượng: 300 tấn/ năm
 • MEDfarm5_reduced
 • MEDFarm4
 • Medfarm3_reduced
 • Medfarm_reduce2
 • Medfarm_reduce
 • IMG20171013095045
 • IMG20171013095040
 • IMG20171013094432
 • IMG20171013094358
 • javascript image slider
 • farm2
Vùng trồng 11 Vùng trồng 12 MEDfarm5_reduced3 MEDFarm44 Medfarm3_reduced5 Medfarm_reduce26 Medfarm_reduce7 IMG201710130950458 IMG201710130950409 IMG2017101309443210 IMG2017101309435811 farm312 farm213
javascript photo gallery by WOWSlider.com v8.8

Công ty TNHH Sơn Trung Du

Liên hệ

Tổ 04, Khu 09, phường Nông Trang, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ