Vùng trồng đạt tiêu chuẩn GACP-WHO

Vùng trồng dược liệu Đinh lăng

 • Tổng diện tích: 15Ha
 • Sản lượng: 200 tấn/năm
 • Địa chỉ: Thạch Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ

Vùng trồng dược liệu Mạch môn

 • Tổng diện tích: 5Ha
 • Sản lượng: 40 tấn/năm
 • Địa chỉ: Chu hóa, Lâm Thao, Phú Thọ

Vùng trồng dược liệu Cà gai leo

 • Tổng diện tích: 80Ha
 • Sản lượng: 600 tấn/năm
 • Địa chỉ: Quảng Bình, Phú Thọ

Vùng trồng dược liệu Khôi đốm

 • Tổng diện tích: 6Ha
 • Sản lượng: 60 tấn/năm
 • Địa chỉ: Đức Xuân, Bắc Quang, Hà Giang

Vùng trồng Cây Chà là

 • Tổng diện tích: 3Ha
 • Sản lượng: 10 tấn/năm
 • Địa chỉ: Quảng Trạch, Quảng Bình

Vùng trồng dược liệu Sâm cau

 • Tổng diện tích: 2Ha
 • Sản lượng: 20 tấn/năm
 • Địa chỉ: Bố trạch, Quảng Bình

Vùng trồng dược liệu Cát Sâm

 • Tổng diện tích: 7Ha
 • Sản lượng: 40 tấn/năm
 • Địa chỉ:Đoan Hùng, Phú Thọ

Vùng trồng dược liệu Cát cánh

 • Tổng diện tích: 10Ha
 • Sản lượng: 50 tấn/năm
 • Địa chỉ: Bắc Hà, Lào Cai

Vườn ươm cây giống dược liêuSS

Công ty TNHH Sơn Trung Du

Liên hệ

Tổ 04, Khu 09, phường Nông Trang, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ